Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky
Dnes je úterý 7.12.2021
Archivy

Filtr 

Úprava provozní doby České pošty ve Vysokém Mýtě


19.04.13
Česká pošta připravuje na své provozovně ve Vysokém Mýtě změnu provozní doby pro veřejnost (současný i připravovaný rozsah provozní doby je uveden na konci tohoto článku). Rada města Vysokého Mýta již o této připravovované úprav...
 

Valná hromada Mikroregionu Vysokomýtsko


19.04.13
Jednání valné hromady Mikkroregionu Vysokomýtsko se uskuteční v Tisové, dne 25.04.2013, od 16:00 h, v předsálí kulturního zařízení. Na programu bude schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2012, schválení rozpočtu ...
 

Pustina získala cenu veřejnosti v rámci celostátního kola Zlatý erb!


13.04.13
Cílem soutěže Zlatý erb, vyhlašované MV ČR, je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ...
 

Druhá zlínská výzva


08.04.13
Evropské peníze přímo obcím, městům a jejich sdružením! To je moto Druhé zlínské výzvy. Výzvy, která následuje po úspěšné akci,  První zlínské výzvě, jejímž cílem bylo prosadit spravedlivější rozpočtové určení daní. C...
 

Náš boj o POŠTY pokračuje


08.04.13
Úřadovny České pošty patří, zvláště v malých obcích, k základním prvkům jejich vybavenosti, který nelze nahradit plně internetem, ani jiným způsobem. Současná snaha České pošty o rušení provozen právě v malých obcích je sice ...
 

Povinné zveřejňování informací obcemi a městy


08.04.13
Svaz měst a obcí ČR pořádá konferenci s názvem „Územní samospráva a jednotná úprava povinného zveřejňování informací“, která se koná dne 17. dubna 2013 od 11.00 hodin v Poslanecké sněmovně ( Sněmovní 1, Praha), místnosti č. ...
 

Přírodě blízká protipovodňová opatření ve Džbánově


04.04.13
Mikroregion Vysokomýtsko pořizuje v současné době Studii proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obcích Mikroregionu Vysokomýtska. Cílem studie je navrhnout, na území členských obcí svazku, soubor ...
 

Informace z Česko – polské pracovní a programové konference Leader bez hranic 2012


03.04.13
Úspěšné národní a mezinárodní projekty spolupráce byly představeny v rámci konference Leader bez hranic 2012, kterou na Jesenicku pořádala Národní síť Místních akčních skupin společně s Celostátní sítí pro venkov. Konference se ...
 

Česká republika bude místopředsednickou zemí ELARD


03.04.13
Česká republika bude v roce 2013 místopředsednickou zemí Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova (ELARD). Bude mít ojedinělou příležitost ovlivnit směřování politiky venkova i využití komunitně vedeného místního rozvoje v budoucí...
 

O regionálním školství se znovu diskutuje


25.03.13
Místní školy patří k základním kamenům, které tvoří vybavenost našich obcí (škola, hospoda, kostel). Obecní škola není pouze místem, kde se místní ratolesti vzdělávají, ale je jednou z institucí, které tvoří základ společensk...
 

Jarní Kujebácký jarmark


19.03.13
V sobotu 23. 3. 2013 se na náměstí Přemysla Otakara II. uskuteční od 9:00 hodin JARNÍ KUJEBÁCKÝ JARMARK. Návštěvníci jarmarku se mohou těšit na ukázky řemesel, nabídku zboží nejen s velikonoční tématikou, zabíjačkové speciality a...
 

XLV. výzva MŽP - zlepšování kvality ovzduší a zkvalitnění nakládání s odpady


13.03.13
Ve dnech 14. března až 12. dubna 2013 budou přijímány žádosti o podporu z Operačního programu životní prostředí v rámci XLV. výzvy. Lze žádat podporu projektů zaměřených na snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojen...
 

Novela Zákona o DPH - dopady pro obce a města


13.03.13
Zákon o DPH (č. 235/2004 Sb.) byl s účinností od 1. 1. 2013 novelizován. Novela nepřinesla pouze zvýšení sazeb DPH o 1 %, ale rovněž následující, pro obce a města, vážné změny: úpravu pravidel pro fakturaci, povinná elektronická pod...
 

Dohoda o partnerství - příprava na dotace EU v letech 2014-20


13.03.13
Dohoda o partnerství mezi Českou republikou a Evropskou unií je základním dokumentem pro vyjednávání podmínek pro čerpání podpory z fondů EU v období 2014-20. V současné době probíhají intenzivní práce na přípravě tohoto dokumentu....
 

Česká republika se připravuje na čerpání evropských dotací v období 2014-20


08.03.13
V současné době probíhají intenzivně práce na přípravě pro čerpání dotací z evropských fondů v období 2014-20. Ve venkovském prostoru probíhají diskuse o tom, kdo je vlastně tím pravým reprezentantem tohoto prostoru a prostřednictv...
 

Zelená úsporám se znovu rozbíhá


28.02.13
V současné době dobíhá program Zelená úsporám, na který má plynule navázat program Nová zelená úsporám. I ten bude financován především z výnosů z prodeje emisních povolenek. Toto a další infromace jsou v níže uvedeném souboru, ...
 

Diskuse o úloze místních akčních skupin (MAS) v rozvoji venkovského prostoru


28.02.13
V současné době probíhá živá diskuse na téma "Úloha MAS v rozvoji venkovského prostoru v plánovacím období EU 2014 - 20". Tentokrát neplatí "Za vším hledej ženu", ale "Za vším hledej peníze". Akcelerace uvedené diskuse souvisí s úv...
 

Povinné účty u České národní banky


28.02.13
Novela Zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, která vešla v účinnost od 1. 1. 2013 ukládá obcím novou povinnost, která spočívá ve zřízení účtu u ČNB pro případ příjmu některých dotací. Obce a dobrovolné svazky obcí...
 

Mikuláš ve Vysokém Mýtě


06.12.12
Již tradičně objíždělo vpředvečer svátku sv. Mikuláše náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ohnivé mikulášské spřežení. Velké čertí rojení začalo u Hejhalovy cukrárny. Nejprve Mikuláš s andělem a kohortou čertů ...
 

Parkovací průkazy pro nositele průkazů ZTP


30.11.12
Upozorňujeme občany, že dnem 31. 12. 2012 končí platnost označení aut osob se zdravotním postižením - zvláštní označení do vozidla pro parkování O1 (AA šestimístné číslo). Osobám, kterým bylo zvláštní označení pro parkování...