Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky
Dnes je pátek 16.4.2021
Archivy

Filtr 

Česká republika bude místopředsednickou zemí ELARD


03.04.13
Česká republika bude v roce 2013 místopředsednickou zemí Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova (ELARD). Bude mít ojedinělou příležitost ovlivnit směřování politiky venkova i využití komunitně vedeného místního rozvoje v budoucí...
 

O regionálním školství se znovu diskutuje


25.03.13
Místní školy patří k základním kamenům, které tvoří vybavenost našich obcí (škola, hospoda, kostel). Obecní škola není pouze místem, kde se místní ratolesti vzdělávají, ale je jednou z institucí, které tvoří základ společensk...
 

Jarní Kujebácký jarmark


19.03.13
V sobotu 23. 3. 2013 se na náměstí Přemysla Otakara II. uskuteční od 9:00 hodin JARNÍ KUJEBÁCKÝ JARMARK. Návštěvníci jarmarku se mohou těšit na ukázky řemesel, nabídku zboží nejen s velikonoční tématikou, zabíjačkové speciality a...
 

XLV. výzva MŽP - zlepšování kvality ovzduší a zkvalitnění nakládání s odpady


13.03.13
Ve dnech 14. března až 12. dubna 2013 budou přijímány žádosti o podporu z Operačního programu životní prostředí v rámci XLV. výzvy. Lze žádat podporu projektů zaměřených na snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojen...
 

Novela Zákona o DPH - dopady pro obce a města


13.03.13
Zákon o DPH (č. 235/2004 Sb.) byl s účinností od 1. 1. 2013 novelizován. Novela nepřinesla pouze zvýšení sazeb DPH o 1 %, ale rovněž následující, pro obce a města, vážné změny: úpravu pravidel pro fakturaci, povinná elektronická pod...
 

Dohoda o partnerství - příprava na dotace EU v letech 2014-20


13.03.13
Dohoda o partnerství mezi Českou republikou a Evropskou unií je základním dokumentem pro vyjednávání podmínek pro čerpání podpory z fondů EU v období 2014-20. V současné době probíhají intenzivní práce na přípravě tohoto dokumentu....
 

Česká republika se připravuje na čerpání evropských dotací v období 2014-20


08.03.13
V současné době probíhají intenzivně práce na přípravě pro čerpání dotací z evropských fondů v období 2014-20. Ve venkovském prostoru probíhají diskuse o tom, kdo je vlastně tím pravým reprezentantem tohoto prostoru a prostřednictv...
 

Zelená úsporám se znovu rozbíhá


28.02.13
V současné době dobíhá program Zelená úsporám, na který má plynule navázat program Nová zelená úsporám. I ten bude financován především z výnosů z prodeje emisních povolenek. Toto a další infromace jsou v níže uvedeném souboru, ...
 

Diskuse o úloze místních akčních skupin (MAS) v rozvoji venkovského prostoru


28.02.13
V současné době probíhá živá diskuse na téma "Úloha MAS v rozvoji venkovského prostoru v plánovacím období EU 2014 - 20". Tentokrát neplatí "Za vším hledej ženu", ale "Za vším hledej peníze". Akcelerace uvedené diskuse souvisí s úv...
 

Povinné účty u České národní banky


28.02.13
Novela Zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, která vešla v účinnost od 1. 1. 2013 ukládá obcím novou povinnost, která spočívá ve zřízení účtu u ČNB pro případ příjmu některých dotací. Obce a dobrovolné svazky obcí...
 

Mikuláš ve Vysokém Mýtě


06.12.12
Již tradičně objíždělo vpředvečer svátku sv. Mikuláše náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ohnivé mikulášské spřežení. Velké čertí rojení začalo u Hejhalovy cukrárny. Nejprve Mikuláš s andělem a kohortou čertů ...
 

Parkovací průkazy pro nositele průkazů ZTP


30.11.12
Upozorňujeme občany, že dnem 31. 12. 2012 končí platnost označení aut osob se zdravotním postižením - zvláštní označení do vozidla pro parkování O1 (AA šestimístné číslo). Osobám, kterým bylo zvláštní označení pro parkování...
 

Valná hromada Mikroregionu Vysokomýtsko v Golf Klubu Osyčina


29.11.12
  V úterý, dne 1. 2012, se konala v Dobříkově, v prostorách Golf Klubu Osyčina valná hromada Mikroregionu Vysokomýtsko. Zástupci členských obcí hodnotili činnost mikroregionu v letošním roce, projednávali financování projektů: Studi...
 

Královský ples


25.11.12
  Oficiálním zakončením oslav 750 let od založení města Vysokého Mýta králem Přemyslem Otakarem II. byl Královský ples, který se konal v sobotu, 24. 11. 2012, v prostorách M-klubu ve Vysokém Mýtě. Plesu se zúčastnili zástupci kr...
 

10. Reprezentační ples Mikroregionu Vysokomýtsko


05.11.12
V pátek, 16. listopadu 2012 od 20.00 h se uskutečnil v prostorách  Kulturního domu v Mostku 10. Reprezentační ples Mikroregionu Vysokomýtsko. K poslechu i tanci hrála oblíbená hudební skupina Vysočinka, která vytvořila výbornou atmosf...
 

DOKONČENA ANALYTICKÁ ČÁST PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MIKROREGIONU VYSOKOMÝTSKO


18.09.12
Definitivní výstupy analytické části Studii proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obcích Mikroregionu Vysokomýtsko jsou přístupné prostřednictvím následujícího odkazu - http://www.ekotoxa.cz/pbppo...