Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky
Dnes je sobota 15.12.2018
Archivy

Filtr 

Rébusy mezi paragrafy


23.06.14
Dalším téměř neřešitelným rébusem, který připravili starostkám a starostům obcí a nejen jim naši zákonodárci je povinnost zveřeňování uzavřených smluv. Zákon o centrálním registru smluv říká „zveřejňujte (skoro) všech...
 

Revoluce v odpadovém hospodářství


23.06.14
Růst životní úrovně našich obyvatel a vývoj naší společnosti sebou nese i věci nepříjemné, mezi které patří růst produkce komunálních odpadů. Odpovědnost za sběr, využívání a likvidaci odpadu na svém území nesou obce. Minis...
 

3. ročník Srubského pivního triatlonu


20.06.14
V sobotu 28. června se uskuteční ve Srubech 3. ročník Srubského pivního triatlonu. Atraktivní kombinace náročných disciplín, tratě vedoucí krásnou přírodou a kulturní i společenské vyvrcholení akce v areálu Sokola Sruby jistě plně ...
 

Cyrilometodějský den řemesel v Oucmanicích


19.06.14
Jménem představitelů obce Oucmanice Vás zveme na přednášku Prof. Františka Musila " Stopy Cyrilometodějské doby v našem regionu", která se uskuteční dne 03.07.2014 od 19.00 h v Obecní hospodě v Oucmanicích a na "Cyrilometodějský den ...
 

Boj o podporu mikropodnikání


19.06.14
V současné době se vede spor o to, kdo bude v novém plánovacím období administrovat podporu mikropodniků (podnikatelské subjekty do 25 zaměstnanců). V minulém plánovacím období to byla úloha místních akčních skupin (MAS). Ministr p...
 

Tyršova veřejná plovárna otevřena


18.06.14
V úterý 10.06.2014 byla otevřena Tyršova veřejná plovárna ve Vysokém Mýtě. Plovárna patří k největším veřejným přírodním koupalištím v ČR. Rozměry vodní plochy jsou ojedinělé: 106 x 60 m s hloubkou vody od 10 do 160 cm a naví...
 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje


18.06.14
Současným trendem v podpoře rozvoje měst a obcí jsou strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Tímto tématem se zabývalo i setkání škol obnovy venkova, MAS a obcí 28. a 29. května 2014, uspořádaného městysem Luka nad Jih...
 

Výstava Má vlast v proměnách času


18.06.14
Národní putovní výstavu Má vlast cestami proměn můžete v plné sestavě shlédnout na Vyšehradě v parku na Královské a knížecí Akropoli jen do 09.06.2014. Putovní výstava Má vlast přináší svědectví o zvelebování opomíjených m...
 

Podpora výzkumu, vývoje a vzdělávání


18.06.14
Nový operační program Ministerstva školství má nakročeno ke schválení vládou. Co bude znamenat pro venkovské regionální školství? Přinese nové příležitosti ke zvyšování kvality vzdělávacího prostoru? Více informací k těmto t...
 

Rušení provozoven České pošty


17.06.14
Stále probíhá boj za záchranu provozoven České pošty. Informace o aktivitách, které v tomto směru realizuje Sdružení místních samospráv ČR jsou dosupné v jejich tiskové zprávě....
 

Šťastné stáří očima dětí


17.06.14
Odstraňovat stereotypy a předsudky o stáří, navázat mezigenerační dialog a podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského života je cílem soutěžního projektu pro děti Šťastné stáří očima dětí. Jeho vyhlašovatelem je...
 

Program rozvoje obce snadno a rychle


17.06.14
Pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), konkrétně odboru rozvoje a strategie regionální politiky, vytvořili pro obce webovou aplikaci, která jim usnadní zpracování programů rozvoje obcí. Další informace jsou dostupné v tiskové...
 

Kraje a obce jednali o spolupráci


17.06.14
Kraje a obce odpovídají za rozvoj svých území. O vzájemné spolupráci se jednalo ve středu dne 04.06.2014 v Praze na společném jednání Asociace krajů ČR (AKČR) a Svazu měst a obcí ČR (SMOČR). Výstupem bylo společné memorandum o spo...
 

1. setkání starostů obcí z obvodu ORP Vysoké Mýto


04.06.14
V rámci realizace projektu SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ - reg.čís. projektu CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 se uskutečnilo dne 02.06.2014 na Městském úřad...
 

Boj s černými skládkami


23.05.14
Úklidová akce "Ukliďme Česko" je inspirována celosvětově úspěšným projektem "Let's Do It!". Dobrovolnická akce proběhla v sobotu 17. května 2014 na celém území České republiky. Cílem akce bylo nejen uklidit naše okolí, ale i ve spo...
 

Návrhy Operačních programů 2014-2020


23.05.14
Na internetových stránkách Národní sítě Místních akčních skupin ČR jsou zveřejněny návrhy operačních programů, na jejich základě se budou čerpat dotace z evropských fondů do venkovského prostoru v plánovacím období 2014-2015 - v...
 

BRABENEC 2014


22.05.14
Ve čtvrtek dne 22.05.2014 uspořádala Základní škola a Mateřská škola Dobříkov ve spolupráci s obcí Dobříkov již 4. ročník netradičního setkání dětí okolních malotřídních škol pod názvem BRAnně BEzpečnostní NEtradiční...
 

Výsledky soutěže "Obec přátelská k rodině 2013"


19.05.14
Dne 15. května byly v Brně pod taktovkou ministerstva práce a sociálních věcí vyhlášeny výsledky soutěže „Obec přátelská k rodině 2013“. Při té příležitosti přijali pozvání ke kulatému stolu, který se uskutečnil v rámci p...
 

Regionální grantové programy ŠKODA AUTO na rok 2014


11.03.14
ŠKODA AUTO  vyhlásila  grantové programy na rok 2014. Mají podpořit rozvoj regionů, kde má firma výrobní závody (okresy Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a k nim přiléhající okresy). Celkem jde o sedm regionálních grantový...
 

Nový Občanský zákoník - praktické rady starostům a místostarostům


11.03.14
V rámci rekodifikace soukromého práva byl schválen nejen nový občanský zákoník, ale také nový zákon o obchodních korporacích a nový zákon o mezinárodním právu soukromém. Všechny tyto zákony vstoupily v platnost a účinnost k 01.01...