Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky
Dnes je pátek 16.4.2021
Archivy

Filtr 

Obce mohou žádat na školy a školky


04.08.14
Ministestvo školství, mládeže a tělovýchovy startuje fond na stavbu školek a škol. Do konce srpna je v něm vyčleněno sto milionů korun, obce musí uhradit 15 procent ceny. Od jara příštího roku se rozběhne i evropský fond. První kolo ...
 

Ústavní soud rozhodl o restitucích veřejných prostranství


04.08.14
Ústavní soud zrušil předchozí rozhodnutí soudů o vydání pozemku restituentům a to právě z důvodu, že se jedná o veřejné prostranství. Více infromací je možné získat z tiskové zprávy SMO....
 

Politika územního rozvoje ČR - aktualizace


01.08.14
Politika územního rozvoje ČR  je celostátní nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů. V současné době probíhá akt...
 

Veřejné opatrovnictví - nová úloha obcí


01.08.14
Pokud se lidé nedokážou o sebe postarat a soud jim omezí způsobilost k právním úkonům, stanoví také jejich opatrovníka. Zpravidla člena rodiny, pokud to není možné, pak opatrovníka veřejného. Tím se nejčastěji stávají obce, které ...
 

Cyrilometodějský řemeslný den v Oucmanicích


05.07.14
V sobotu, 05.07.2014 se konal na hřišti v Oucmanicích Cyrilometodějský řemeslný den. Návštěvníci mohli shlédnout ukázky tradičních řemesel s možností vyzkoušet si vlastní šikovnost, kolekci motocyků veteránů a rozpracovanou obnovu ...
 

Toulavá kamera okolo Vysokého Mýta


05.07.14
V neděli dne 06.07.2014, od 10.00 h, na televizní stanici ČT 1 v pořadu Toulavá kamera bude vysílána reportáž z Vysokého Mýta a jeho nejbližšího okolí. Redakční štáb natáčel v centru Vysokého Mýta, včetně pohledů z Pražské vě...
 

Nové parkoviště v centru Vysokého Mýta


26.06.14
Ve středu 25.06.2014 bylo ve Vysokém Mýtě v ulici Jiřího z Poděbrad (u autobusového nádraží) otevřeno nové parkoviště. Mapka s umístěním parkoviště je na konci tohoto článku. Atmosféru ze slavnostního otevření můžete posoudi...
 

Svobodný přístup k informacím


23.06.14
Odbor dozoru a kontroly MV ČR poskytuje výkladová stanoviska k různým právním předpisům.  Článek v květnovém Informačním servisu SMO ČR obsahuje stanovisko tohoto odboru k problematice zveřejňování informací.  ...
 

Dopady nové rozpočtového určení daní


23.06.14
Analýzu dopadů nového rozpočtového určení daní pro rozpočty obcí obsahuje článek v květnovém Informačním servisu SMO ČR....
 

Rébusy mezi paragrafy


23.06.14
Dalším téměř neřešitelným rébusem, který připravili starostkám a starostům obcí a nejen jim naši zákonodárci je povinnost zveřeňování uzavřených smluv. Zákon o centrálním registru smluv říká „zveřejňujte (skoro) všech...
 

Revoluce v odpadovém hospodářství


23.06.14
Růst životní úrovně našich obyvatel a vývoj naší společnosti sebou nese i věci nepříjemné, mezi které patří růst produkce komunálních odpadů. Odpovědnost za sběr, využívání a likvidaci odpadu na svém území nesou obce. Minis...
 

3. ročník Srubského pivního triatlonu


20.06.14
V sobotu 28. června se uskuteční ve Srubech 3. ročník Srubského pivního triatlonu. Atraktivní kombinace náročných disciplín, tratě vedoucí krásnou přírodou a kulturní i společenské vyvrcholení akce v areálu Sokola Sruby jistě plně ...
 

Cyrilometodějský den řemesel v Oucmanicích


19.06.14
Jménem představitelů obce Oucmanice Vás zveme na přednášku Prof. Františka Musila " Stopy Cyrilometodějské doby v našem regionu", která se uskuteční dne 03.07.2014 od 19.00 h v Obecní hospodě v Oucmanicích a na "Cyrilometodějský den ...
 

Boj o podporu mikropodnikání


19.06.14
V současné době se vede spor o to, kdo bude v novém plánovacím období administrovat podporu mikropodniků (podnikatelské subjekty do 25 zaměstnanců). V minulém plánovacím období to byla úloha místních akčních skupin (MAS). Ministr p...
 

Tyršova veřejná plovárna otevřena


18.06.14
V úterý 10.06.2014 byla otevřena Tyršova veřejná plovárna ve Vysokém Mýtě. Plovárna patří k největším veřejným přírodním koupalištím v ČR. Rozměry vodní plochy jsou ojedinělé: 106 x 60 m s hloubkou vody od 10 do 160 cm a naví...
 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje


18.06.14
Současným trendem v podpoře rozvoje měst a obcí jsou strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Tímto tématem se zabývalo i setkání škol obnovy venkova, MAS a obcí 28. a 29. května 2014, uspořádaného městysem Luka nad Jih...
 

Výstava Má vlast v proměnách času


18.06.14
Národní putovní výstavu Má vlast cestami proměn můžete v plné sestavě shlédnout na Vyšehradě v parku na Královské a knížecí Akropoli jen do 09.06.2014. Putovní výstava Má vlast přináší svědectví o zvelebování opomíjených m...
 

Podpora výzkumu, vývoje a vzdělávání


18.06.14
Nový operační program Ministerstva školství má nakročeno ke schválení vládou. Co bude znamenat pro venkovské regionální školství? Přinese nové příležitosti ke zvyšování kvality vzdělávacího prostoru? Více informací k těmto t...
 

Rušení provozoven České pošty


17.06.14
Stále probíhá boj za záchranu provozoven České pošty. Informace o aktivitách, které v tomto směru realizuje Sdružení místních samospráv ČR jsou dosupné v jejich tiskové zprávě....
 

Šťastné stáří očima dětí


17.06.14
Odstraňovat stereotypy a předsudky o stáří, navázat mezigenerační dialog a podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského života je cílem soutěžního projektu pro děti Šťastné stáří očima dětí. Jeho vyhlašovatelem je...