Valná hromada svazku v Tisové


Kaplička v Tisové

Ve čtvrtek, dne 25.04.2013, se uskutečnila v prostorech předsálí kulturního zařízení v Tisové první letošní valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregion Vysokomýtsko. Na programu jednání bylo schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2012, schválení rozpočtu svazku na rok 2013 a zajištění realizace rozvojových projektů svazku v roce 2013 (Kulturní dědictví Vysokomýtska, Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření Mikroregionu Vysokomýtsko, Varovný infromační systém obcí Vysokomýtska a vydání kalendáře svazku na rok 2014). V různém se diskutovalo zejména o přípravě měst a obcí ve venkovském prostoru na příjem a využití dotačních prostředků EU v plánovacím obdbobí 2014-20. Dále se probíralo

snižování úrovně služeb České pošty, dopady optimalizace středního školství na obce mikroregionu, příprava optimalizace zdravotnických zařízení v Pardubickém kraji, možnosti uspořádání elektornických aukcí energií pro domácnosti a další záležitosti související se zvyšováním životním úrovně obyvatel v členských obcích svazku.

 

130425 MRVM VH Tisova 001 2