Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky
Dnes je pondělí 18.1.2021

STANOVISKO MIKROREGIONU VYSOKOMÝTSKO KE SLUČOVÁNÍ STŘEDNÍCH ŠKOL


Vys Mýto IMG 3761-Vzdělávání by mělo být jednou z hlavních priorit každé společnosti, neboť vytváří základní předpoklady pro její další zdárný rozvoj. Z pohledu našeho svazku a jeho členských obcí vnímáme jako nejbližší problematiku základního školství, ale stejně pozorně sledujeme změny v regionálním školství. Musíme konstatovat, že vývoj v posledních dvaceti letech nemůžeme označit za pozitivní. Neuvážená aplikace tržních principů do této oblasti, kdy školy jsou existenčně závislé na počtu žáků či studentů, vede nejen k „produkci“ absolventů bez ohledu na potřeby trhu práce a k následné vysoké nezaměstnanosti absolventů se všemi negativními následky, ale zejména k výraznému snižování vzdělanostní úrovně absolventů.

Tento trend je dlouhodobý a nese sebou neblahé synergické efekty spočívající v poklesu úrovně jednotlivých škol i snižování prestiže učitelského povolání jako takového.

Náš region se pyšnil v minulosti rozvinutým školstvím základním i středním, úzce navázaným na svoji ekonomickou základnu, jejíž potřeby z pohledu vzdělávání plně uspokojoval. Vývoj posledních let není příznivý. Došlo ke zrušení Integrované střední školy a učiliště zemědělského ve Vysokém Mýtě a ke zrušení vysokomýtské pobočky Střední školy obchodu a služeb Choceň. Nyní se připravuje zrušení osmiletého studia na Gymnáziu Vysoké Mýto a jeho sloučení s Vyšší odbornou a střední odbornou školou stavební Vysoké Mýto.

Jsme přesvědčeni, že tento krok by svou realizací přinesl více škod než užitku. Chápeme, že hlavním cílem je snížení nákladů na provoz středních škol v kraji. Efekt úspor je však třeba poměřovat náklady, které by realizace předmětného optimalizačního kroku vyvolaly. Sloučení gymnasia s odbornou školou technického směru je velmi problematický počin a zcela jistě by došlo v jeho důsledku ke snížení kvalifikace a kvality učitelského sboru, s následným poklesem úrovně kvality studia. Vysokomýtská „vodárna“ vždy patřila k prestižním školám a v oblasti vodního stavitelství k nejlepším v republice. Vývoj stavebnictví v posledních desetiletích sebou přinesl sníženou poptávku po středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných odbornících. Jsme přesvědčeni, že se jedná o dočasný jev. Pokud škola tohoto typu v našem regionu zanikne tak je velmi malá pravděpodobnost jejího obnovení v budoucnu. Dobrá škola není pouze budova, ale především kvalitní učitelský sbor a aktivní studenti. Sloučení gymnázia a odborné školy stavební do jednoho subjektu bude jasný signál pro rodiče potenciálních studentů, který vyhodnotí tak, že si velmi rozmyslí přihlásit své dítě ke studiu na tomto slepenci. V budoucnu tak hrozí zrušení sloučeného zařízení v důsledku nízkého počtu studentů.

Města a obce v našem regionu v současné době posilují kapacitu mateřských škol, protože se do nich hlásí velmi silné ročníky. V základních školách se rovněž nacházejí silné ročníky. Je zřejmé, že tyto skutečnosti zvýší zájem o studium na středních školách v dalších letech. Připadá nám, že s těmito trendy nikdo nepočítá. Jsme přesvědčeni, že je třeba i přes dočasný pokles poptávky po studiu na odborných školách tyto školy „podržet“ a více se věnovat přizpůsobování potřebám trhu práce jinými způsoby, než touto „optimalizací“, která bude mít za následek zánik tradičního kvalitního středního školství v regionech.

 

Ve Vysokém Mýtě, 16.12.2013

 

Ing. František Jiraský - předseda svazku obcí