Název projektu: Přívětivý Mikroregion Vysokomýtsko


Název projektu: Přívětivý Mikroregion Vysokomýtsko
CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016802
Cílem projektu je komplexní zkvalitnění komunikace v mikroregionu Vysokomýtsko.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost“
Projekt reaguje na 2 potřeby identifikované v mikroregionu Vysokomýtsko:
1) Potřeba zkvalitnění komunikace v mikroregionu. Zapojené obce v mikroregionu identifikovaly tuto potřebu jako významnou při tvorbě svých Strategických plánů. Zkvalitnění komunikace, sjednocení komunikace s veřejností v rámci mikroregionu, využití moderních komunikačních nástrojů, jednotná komunikační vize jsou zapracovány ve strategických plánech zapojených obcí.
2) Vzdělávání pracovníků v souvisejících agendách

Evropská unie, Evropský sociální fond. Operační program zaměstnanost