Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky
Dnes je neděle 28.5.2023
Aktuality

Cyrilometodějský den řemesel

Email Tisk PDF

21.06.22

Zveme Vás na Cyrilometodějský den řemesel, který se koná v úterý 5. července v Oucmanicích

Celý článek...
 

Název projektu: Přívětivý Mikroregion Vysokomýtsko

Email Tisk PDF

03.05.22

Název projektu: Přívětivý Mikroregion Vysokomýtsko

CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016802

Cílem projektu je komplexní zkvalitnění komunikace v mikroregionu Vysokomýtsko.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost“

Projekt reaguje na 2 potřeby identifikované v mikroregionu Vysokomýtsko:

1) Potřeba zkvalitnění komunikace v mikroregionu. Zapojené obce v mikroregionu identifikovaly tuto potřebu jako významnou při tvorbě svých Strategických plánů. Zkvalitnění komunikace, sjednocení komunikace s veřejností v rámci mikroregionu, využití moderních komunikačních nástrojů, jednotná komunikační vize jsou zapracovány ve strategických plánech zapojených obcí.

2) Vzdělávání pracovníků v souvisejících agendách

Logo OPZ barevné


 

Komunitní rozvoj Mikroregionu Vysokomýtsko - komunitní strategie obcí

Email Tisk PDF

06.04.18

V rámci projektu Komunitní rozvoj mikroregionu Vysokomýtsko CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002981 byly a jsou zpracovávány Strategie rozvoje obcí. Tyto strategie vznikají se zapojením občanů obcí, na základě jejich nápadů a impulzů.

Strategický plán vychází z analýz a dlouhodobých strategických zdrojů, zohledňuje potřeby a problémy obce. Je výsledkem společné ho zájmu a spolupráce členů týmu, v němž spolupracovali nejaktivnější občané, podnikatelé a zastupitelé. Po schválení zastupitelstvem se tato strategie stane východiskem a podkladem pro střednědobé plánování do předem stanoveného roku, a budou z ní vycházet místní politiky, programy a projekty.

Na základě těchto zpracování máte nyní možnost nahlédnout do strategických plánů obcí, které je již úspěšně dokončily.

pdfDSP_Mostek.pdf1.99 MB

pdfDSP_Tisová.pdf1.94 MB

pdfDSP_Tynistsko.pdf2.17 MB

pdfSP_České_Heřmanice.pdf1.61 MB


 

Komunitní rozvoj Mikroregionu Vysokomýtsko - komunitní strategie obcí

Email Tisk PDF

29.08.17

Komunitní rozvoj Mikroregionu Vysokomýtsko

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002981

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je napomoci starostům a zastupitelům mikroregionu připravit se na inovace spojené se zaváděním komunitního plánování a vytváření rozvojových komunitních strategií.

V rámci Mikroregionu probíhá zpracování komunitních strategií v obcích Vraclav a Zámrsk.

pdf.pngSP__Vraclav.pdf1.36 MB

pdf.pngSP_Zamrsk.pdf1.26 MB

Logo OPZ barevné


 

Úloha místních akčních skupin při rozvoji venkova je nezpochybnitelná

Email Tisk PDF

03.04.13

Logo leader-100x100Úloha místních akčních skupin (MAS) při rozvoji venkovského prostoru je nezpochybnitelná a Řídící orgány dotačních programů by s nimi měly počítat. MAS mají význam pro rozvoj venkovského prostoru, zejména budováním funkčního partneství veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru, které přispívá pozitivně k oživení venkova. Naproti tomu sdružení samospráv na správních území ORP, prosazovaná Svazem měst a obcí ČR (SMO) by měla být schopna mnohem lépe formulovat zájmy samospráv na plnění svých funkcí v oblasti rozvoje venkovského prostoru. O těchto tématech se opět jednalo na valné hromadě Národní sítě Místních akčních skupin ČR (NS MAS), která se uskutečnila 14. března ve Žluticích na Karlovarsku. Zúčastnili se jí zástupci 98 ze 146 místních akčních skupin, které jsou členy tohoto profesního sdružení a četní hosté. Další infromace o závěrech tohoto jednání jsou v článku uveřejněném na webových stránkách NS MAS - viz níže uvedený odkaz.

Úloha místních akčních skupin při rozvoji venkova je nezpochybnitelná 


 

Varovný systém pro obce Mikroregionu Vysokomýtsko

Email Tisk PDF

18.11.12

Banner OPZP FS ERDF CMYK vertikalniMikroregion Vysokomýtsko vypsal zjednodušené podlimitní výběrové řízení na dodavatele "Varovného systému pro obce Mikroregionu Vysokomýtsko". Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace varovného a informačního systému - zřízení bezdrátového rozhlasu s napojením do jednotného systému varování a vyrozumění a dodávka a instalace lokálního výstražného systému a elektronické sirény v obcích Bošín, Dobříkov, Podlesí a Zámrsk. Více infromací o výběrovém řízení je možné získat na portálu zadavatele.